Colectivul nostru înalt calificat şi dinamic este pregătit să răspundă rapid şi eficient solicitărilor şi comenzilor clienţilor.

Strategia de marketing a firmei, calitatea deosebită şi preţurile atractive ale produselor noastre au condus la o crestere constantă a numărului de clienţi. Astăzi RESIN are relaţii de afaceri cu mai mult de 250 de firme.

Resin este specializată în producţia de adezivi şi diluanţi. Produsele noastre sunt rezultate ale muncii de cercetare în cadrul firmei şi sunt protejate prin brevete.
Declaraţia Directorului General

Consider calitatea ca fiind prioritară pentru produsele oferite de noi dar şi pentru procesele de management identificate în cadrul Resin.
Având convingerea că existenţa pe piaţă a firmei RESIN este determinată decisiv de atitudinea clienţilor noştri, ne propunem să satisfacem permanent cerinţele şi aşteptările acestora şi să concretizăm printr-un management eficient şi eficace obiectivele pe care ni le-am propus.

Politica RESIN în domeniul calităţii are ca obiective principale:
-Monitorizarea performanţelor proceselor, produselor şi angajaţilor noştri, precum şi a furnizorilor şi a satisfacţiei clientilor;
-Îmbunătăţirea continuă a calităţii în conformitate cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii;
- Dezvoltarea unor parteneriate cu furnizorii şi clienţii noştrii printr-o comunicare internă şi externă eficace;
- Implicarea deplină a angajaţilor nostri prin instruire, motivare şi conştientizare;
- Încadrarea proceselor şi activităţilor desfăşurate în reglementarile legale.

Politica RESIN în domeniul calităţii trebuie să conduca la:
- Implementarea unui sistem de management al calităţii pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor şi produselor noastre, permiţând îmbunătăţirea continuă a proceselor şi produselor noastre, permiţănd astfel cresterea gradului de satisfacţie al clientului şi a profitului firmei.
- Menţinearea numelui firmei ca referinţă în domeniul producţiei de adezivi
.

Director General
Anca Râmneanţu